POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 


Obowiązują od 01.09.2019

 

ARTYKUŁ 1 – ZAKRES

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (tzw. „Warunki”) mają zastosowanie bez ograniczeń lub zastrzeżeń do wszystkich transakcji sprzedaży 
zawieranych przez Sprzedawcę od nabywców nieprofesjonalnych („Klientów lub Klientów”) pragnących nabyć produkty oferowane do sprzedaży („Produkty”) przez Sprzedawcę na stronie www.serie881.fr

Produkty oferowane do sprzedaży na stronie są następujące:

Sprzedaż artykułów dekoracyjnych, tekstyliów i mebli do domu.

Główne cechy Produktów, w szczególności specyfikacje, ilustracje i oznaczenia wymiarów lub 
pojemności Produktów, są przedstawione na stronie internetowej www.serie881.fr, którą klient musi przeczytać przed złożeniem zamówienia. Wybór i zakup produktu są wyłączną odpowiedzialnością klienta. Oferty produktów zależą od dostępności, określonej w momencie składania zamówienia.

Niniejsze OWH są dostępne w dowolnym momencie na stronie www.serie881.fr i będą obowiązywać w każdym innym dokumencie.

Klient oświadcza, że ​​przeczytał niniejszy OWS i zaakceptował je, zaznaczając pole przeznaczone do tego celu przed

wdrożenie procedury zamówień online na stronie www.serie881.fr.

O ile nie udowodniono inaczej, dane zarejestrowane w systemie komputerowym Sprzedawcy stanowią dowód całości

transakcje z klientem.

Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:

Glinka Paulina

27, Tino Rossi Street

Numer rejestracyjny: 839966884

mail: paulina.glinka@gmail.com

telefon: 07 68 28 52 68

Produkty przedstawione na stronie www.serie881.fr są oferowane do sprzedaży na następujących terytoriach: Europa i Świat.

W przypadku zamówienia do kraju innego niż metropolitalna Francja, klient jest importerem produktu objętego postępowaniem.

W przypadku wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską i DOM-TOM cena zostanie obliczona bez podatków automatycznie w Internecie – faktura.

Mogą być płatne cła lub inne podatki lokalne lub cła importowe lub podatki stanowe. Będą o ładunek i są wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

ARTYKUŁ 2 – CENA

Produkty są dostarczane według stawek obowiązujących na stronie www.serie881.fr, gdy zamówienie jest zarejestrowane przez

Sprzedawca.

Ceny wyrażone są w euro, HT i TTC.

Taryfy uwzględniają możliwe obniżki, które zostałyby przyznane przez Sprzedawcę na stronie www.serie881.fr

Stawki te są stałe i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania, ale Sprzedawca zastrzega sobie prawo, z wyjątkiem okresu

Ważność, aby zmienić ceny w dowolnym momencie.

Ceny nie obejmują kosztów przetwarzania, wysyłki, wysyłki i dostawy, które są naliczane dodatkowo,

w warunkach wskazanych na stronie i obliczonych przed złożeniem zamówienia.

Żądana płatność od klienta odpowiada całkowitej kwocie zakupu, w tym kosztom.

Faktura jest wystawiana przez Sprzedawcę i dostarczana Klientowi po dostarczeniu zamówionych Produktów.

ARTYKUŁ 3 – ZAMÓWIENIA

Do klienta należy wybór na stronie www.serie881.fr produktów, które chce zamówić, zgodnie z następującymi zasadami:

Każde zamówienie złożone w Witrynie wymaga od Klienta zaakceptowania Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.

Ogólna sprzedaż w całości. W przypadku braku zgody na warunki ogólnych warunków sprzedaży, klient nie może korzystać ze strony internetowej. SERIE 881 zastrzega sobie prawo do dostosowania lub modyfikacji niniejszych warunków sprzedaży

w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, dostosowania lub modyfikacje będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień po tych dostosowaniach lub modyfikacjach. W przypadku modyfikacji Ogólne warunki sprzedaży mające zastosowanie do zamówienia Klienta są tymi, które były dostępne online i które Klient zaakceptował w dniu złożenia zamówienia.

Oferty produktów są ważne, o ile są widoczne na stronie, do wyczerpania zapasów.

Sprzedaż zostanie uznana za ważną dopiero po pełnej zapłaty ceny. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności zamówienia i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich błędów.

Każde zamówienie złożone na stronie www.serie881.fr stanowi zawarcie umowy zawartej na odległość między Klientem a Sprzedawcą.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia od Klienta, z którym istnieje spór o zapłatę poprzedniego zamówienia.

Klient będzie mógł śledzić ewolucję swojego zamówienia na stronie.

ARTYKUŁ 3 A – OBSZAR KLIENTA – KONTO

W celu złożenia zamówienia Klient jest proszony o utworzenie konta (przestrzeń osobista).

Aby to zrobić, musi się zarejestrować, wypełniając formularz, który zostanie mu zaproponowany w momencie składania zamówienia, i zobowiązuje się do udzielenia szczerych i dokładnych informacji na temat jego stanu cywilnego i danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.

Klient jest odpowiedzialny za aktualizację podanych informacji. Powiedziano mu, że może je modyfikować, logując się na swoje konto.

Aby uzyskać dostęp do swojej osobistej przestrzeni i historii zamówień, Klient musi się zidentyfikować przy użyciu swojej nazwy użytkownika

oraz jego hasło, które zostanie mu przekazane po rejestracji i które są ściśle osobiste. Jako taki, klient

zabrania ujawniania. W przeciwnym razie będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie, które zostanie z niego wykonane.

Klient może również poprosić o rezygnację z subskrypcji, przechodząc do dedykowanej strony w swojej osobistej przestrzeni lub wysyłając

e-mail na adres: paulina.glinka@gmail.com. Będzie to skuteczne w rozsądnym czasie.

W przypadku niezgodności z ogólnymi warunkami sprzedaży i / lub użytkowania, strona www.serie881.fr będzie miała możliwość

zawiesić lub nawet zamknąć konto klienta po oficjalnym powiadomieniu przesłanym drogą elektroniczną i pozostawało nieskuteczne.

Każde usunięcie konta, bez względu na przyczynę, powoduje całkowite usunięcie wszelkich danych osobowych Klienta.

Wszelkie zdarzenia wynikające z działania siły wyższej, powodującej nieprawidłowe działanie strony lub serwera i podmiotu

wszelkie przerwy lub modyfikacje w przypadku konserwacji nie wiążą się z odpowiedzialnością Sprzedawcy.

Utworzenie konta wymaga akceptacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

ARTYKUŁ 4 – PRZECHOWYWANE INFORMACJE – POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Podstawa przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych każdego użytkownika przesyłającego raport za pośrednictwem formularza odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie ma wpływu na prawa i wolności danej osoby. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, o której mowa w art. ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 RODO. Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych, wskazując je w formularzu kontaktowym. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.

Ochrona twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

Podczas przeglądania naszej witryny zbieramy następujące informacje:

• Widziane produkty: wykorzystamy te informacje, aby pokazać na przykład ostatnio przeglądane produkty.

• Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: wykorzystamy te dane do oszacowania podatków i kosztów wysyłki.

• Adres wysyłki: poprosimy Cię o podanie adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłaniem zamówienia!

Będziemy także wykorzystywać pliki cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Przy zakupie w naszym sklepie poprosimy Cię o informacje, takie jak imię i nazwisko, adres płatności i wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, dane płatności lub numer karty, a także opcjonalne dane kontaktowe: nazwa użytkownika i hasło. Wykorzystamy te informacje do następujących celów:

• Wysyłanie informacji o koncie i zamówieniach

• Odpowiadaj na prośby, w tym zwroty i reklamacje

• Przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom

• Utwórz konto w naszym sklepie

• Przestrzeganie obowiązków prawnych, na przykład obliczanie podatków

• Ulepsz ofertę sklepu

• Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli zgadzasz się na ich otrzymywanie

Jeśli utworzysz konto, zachowamy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, które będą używane w następnych zamówieniach.

Zasadniczo informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji do celów, w których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówieniu przez 5 lat do celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to twoje imię i nazwisko, adres e-mail i adresy.

Będziemy również zapisywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać.

ARTYKUŁ 4A – Kto ma dostęp do naszego zespołu

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam przekazujesz. Na przykład administratorzy i pracownicy sklepu mają dostęp do:

• Szczegóły zamówienia, takie jak zakupione przedmioty, data zamówienia, adres dostawy i

• Informacje o kliencie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe i wysyłkowe.

Nasz zespół ma dostęp do tych informacji w celu przetwarzania zamówień, zwrotów i oferowania wsparcia.

ARTYKUŁ 4B – Co dzielimy się z innymi

Udostępniamy informacje stronom trzecim, które pomagają nam przetwarzać zamówienia i świadczyć usługi, takie jak Google Analytics, podmiot gospodarczy Google, w celu uzyskania informacji i poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej lub w celach marketingowych. Więcej informacji: Google Analytics

ARTYKUŁ 4C – Przetwarzanie płatności

Płatności kartą płatniczą są przetwarzane przez platformę Stripe. Podczas transakcji pewne dane będą dostarczane do Stripe, w tym informacje potrzebne do przetwarzania lub przetwarzania płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności Stripe .

Akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal. Podczas przetwarzania płatności niektóre dane zostaną przesłane do PayPal , w tym informacje wymagane do przetworzenia lub przetworzenia płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności PayPal.

ARTYKUŁ 4D – Pliki cookie

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres strony internetowej w plikach cookie, aby podczas pisania innych komentarzy powyższe informacje były całkowicie kompletne. Te pliki cookie wygasają po upływie jednego roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowy plik cookie, aby sprawdzić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie uruchomiony po zamknięciu przeglądarki.

Podczas logowania tworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać dane logowania i wybrane opcje ekranu. Pliki cookie związane z logowaniem wygasają po dwóch dniach, a opcje ekranowe – po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, połączenie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych, wystarczy wskazać identyfikator właśnie zmodyfikowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych, wystarczy wskazać identyfikator właśnie zmodyfikowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.

Strona korzysta z plików cookie, które identyfikują użytkowników przeglądarki podczas korzystania ze strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu, który może odczytać tylko strona, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy wiedzieć, jak często odwiedzasz naszą stronę internetową i jakie przedmioty najbardziej Cię interesują. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (złośliwym oprogramowaniem).

Każde ciasteczko składa się z czterech części:

1. Nazwa witryny: nazwa domeny lub subdomeny, która zdefiniowała plik cookie;

2. nazwa pliku cookie: plik cookie ma unikalną nazwę na stronie, która go definiuje;

3. termin: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. Ciasteczka sesyjne), pozostałe pliki cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu określonej daty wygaśnięcia (tzw. Trwałe),

4. Wartość: są to informacje zawarte w pliku cookie, którego strona internetowa używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (takie jak nazwa użytkownika) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i prawidłowego wyświetlania zawartości stron. Informacje te są wykorzystywane do:

1. rozpoznanie użytkowników łączących się z witryną,

2. Rejestruj wizyty użytkowników, co pozwala gromadzić dane, które pomagają ulepszyć zawartość i nawigację strony.

Użytkownicy naszej witryny w dowolnym momencie zaprzestają udostępniania informacji na stronie, usuwając pliki cookie przechowywane na ich urządzeniu przez naszą stronę internetową. W tym celu zmień ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Użytkownicy mają prawo odmówić zapisywania i odczytywania plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie). W tym celu muszą sprawdzić odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej.

Skonfigurowanie przeglądarki tak, aby blokowała instalację plików cookie dla określonych witryn wybranych przez użytkownika lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę niektórych funkcji i utrudnić lub uniemożliwić wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa ogólnego potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie jest uważane za konfigurację przeglądarki umożliwiającą instalację plików cookie na komputerze.

Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem hostującym witrynę jest szyfrowana podczas gromadzenia danych. Ponadto bazy danych są chronione przed przeglądaniem przez osobę trzecią przez dostawcę naszego hosta Home.pl, więcej informacji na temat przepisów dotyczących home.pl.

ARTYKUŁ 5 – WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena jest płacona w formie bezpiecznej płatności, zgodnie z następującymi warunkami:

• płatność kartą kredytową

Cena jest płatna przez Klienta w całości w dniu zamówienia.

Dane dotyczące płatności są wymieniane w trybie zaszyfrowanym dzięki protokołowi zdefiniowanemu przez autoryzowanego dostawcę usług płatniczych dla transakcji bankowych przeprowadzanych na stronie www.serie881.fr

Płatności dokonane przez Klienta nie będą uznawane za ostateczne, dopóki Sprzedawca nie pobierze należnych kwot.

Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia zamówionych przez Klienta Produktów, jeżeli nie zapłaci pełnej ceny na warunkach wskazanych powyżej.

ARTYKUŁ 6 – DOSTAWY

Produkty zamówione przez Klienta zostaną dostarczone w Metropolitan France lub w następujących obszarach: Europa, Świat.

Dostawy odbywają się w ciągu trzydziestu dni na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia na stronie.

Dostawa obejmuje przekazanie klientowi fizycznej własności lub kontroli produktu. Z wyjątkiem szczególnego przypadku lub niedostępności jednego lub więcej Produktów, zamówione Produkty zostaną dostarczone jednorazowo.

Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione przez Klienta produkty w terminie określonym powyżej. Terminy te są jednak orientacyjne.

Jeżeli zamówione Produkty nie zostały dostarczone w ciągu 7 dni od orientacyjnej daty dostawy, z jakiegokolwiek innego powodu niż siła wyższa lub fakt Klienta, sprzedaż może zostać rozwiązana na pisemny wniosek Klienta w warunki określone w art. L 216-2, L 216-3 i L241-4 Kodeksu konsumenckiego. Kwoty zapłacone przez klienta zostaną mu zwrócone nie później niż czternaście dni od daty rozwiązania umowy, z wyłączeniem wszelkich odszkodowań lub potrąceń.

W przypadku szczególnego żądania Klienta dotyczącego warunków pakowania lub transportu zamówionych produktów, należycie zaakceptowanego na piśmie przez Sprzedawcę, powiązane koszty będą przedmiotem dodatkowej konkretnej faktury, według szacunków uprzednio zaakceptowanych na piśmie przez klient.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych produktów. Termin dostawy wynosi 14 dni od zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty, poczty, wraz ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi (w szczególności zdjęciami). Po upływie tego okresu i nieprzestrzeganiu tych formalności Produkty zostaną uznane za zgodne i wolne od wad, a sprzedawca nie może skutecznie zaakceptować żadnego roszczenia.

Sprzedawca dokona zwrotu lub wymiany najszybciej jak to możliwe i na jego koszt dostarczonych Produktów, których wady zgodności lub wady widoczne lub ukryte zostały należycie udowodnione przez Klienta, na warunkach określonych w artykułach L 217-4 i następnych Kod zużycia i przewidziane w niniejszych OWH.

Przeniesienie związanych z tym ryzyk utraty i pogorszenia nie nastąpi do momentu podjęcia przez Klienta

fizyczne posiadanie Produktów. Produkty podróżują zatem na ryzyko Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient sam wybrał przewoźnika. W związku z tym ryzyko przenosi się w momencie dostawy towarów do przewoźnika.

ARTYKUŁ 7 – PRZENIESIENIE NIERUCHOMOŚCI

Przeniesienie własności Produktów Sprzedawcy na Klienta nastąpi wyłącznie po pełnej zapłaty ceny przez tego ostatniego, niezależnie od daty dostawy tych Produktów.

ARTYKUŁ 8 – PRAWO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. L221-18 kodeksu konsumenckiego „Konsument ma czternaście dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, po telefonicznym akwizycji lub na zewnątrz zakład, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji lub ponoszenia innych kosztów niż koszty przewidziane w art. L. 221–23 do L. 221–25.

Okres wymieniony w pierwszym akapicie biegnie od dnia

1 ° O zawarciu umowy, w przypadku zamówień na usługi i tych wymienionych w art. L. 221-4;

2 ° Otrzymanie towaru przez konsumenta lub osobę trzecią, inną niż wyznaczony przez niego przewoźnik, w przypadku umów sprzedaży towarów. W przypadku umów zawieranych poza lokalem konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od zawarcia umowy.

W przypadku zamówienia na kilka towarów dostarczanych osobno lub w przypadku zamówienia na towar składający się z

partie lub wiele części, których dostawa odbywa się etapowo przez określony czas, okres ten rozpoczyna się od otrzymania ostatniego towaru lub partii lub ostatniej sztuki.

W przypadku umów przewidujących regularną dostawę towarów w określonym czasie, okres ten rozpoczyna się od otrzymania pierwszych towarów. ”

Z prawa do odstąpienia można skorzystać online, korzystając z dołączonego formularza odstąpienia, a także dostępnego na stronie internetowej

lub dowolne inne oświadczenie, jednoznacznie wyrażające wolę wycofania się, w szczególności pocztą skierowaną do Sprzedawcy na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w ART. 1 OWU.

Zwroty powinny być dokonywane w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje …), umożliwiając ich remarketing w nowym stanie, wraz z fakturą.

Uszkodzone, zabrudzone lub niekompletne produkty nie są odbierane.

Koszt zwrotu pozostaje w gestii klienta.

Wymiana (w zależności od dostępności) lub zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę Produktów zwróconych przez Klienta na warunkach określonych w tym artykule.

ARTYKUŁ 9 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY – GWARANCJE

Produkty dostarczane przez Sprzedawcę korzystają z:

• prawna gwarancja zgodności dla wadliwych Produktów, uszkodzonych lub uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem,

• gwarancja prawna na wady ukryte wynikające z wad materiałowych, projektowych lub produkcyjnych wpływających na dostarczone produkty i uniemożliwiających ich użycie,

Przepisy dotyczące gwarancji prawnych

Artykuł L217-4 kodeksu konsumenckiego

„Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnie z umową i odpowiada za każdy brak zgodności istniejący w momencie dostawy. Reaguje również na wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy zostało to obciążone umową lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność. ”

Artykuł L217-5 kodeksu konsumenckiego

„Nieruchomość jest zgodna z umową:

1 ° Jeśli nadaje się do zwyczajowego używania podobnego towaru i, w stosownych przypadkach:

– jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedającego i posiada cechy, które przedstawił kupującemu w formie

próbka lub model;

– ma cechy, których kupujący może słusznie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, w tym reklamy lub etykietowania;

2 ° Lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do specjalnego użytku, o które prosi kupujący, o którym sprzedawca został poinformowany i który ten ostatni zaakceptował. ”

Artykuł L217-12 Kodeksu konsumenckiego

„Działanie wynikające z braku zgodności jest wymagane przez dwa lata od dostawy towarów. ”

Artykuł 1641 kodeksu cywilnego.

„Sprzedawca jest związany gwarancją ze względu na ukryte wady rzeczy sprzedanej, co czyni ją niezdatną do użytku, do którego przeznaczenie, lub które tak bardzo zmniejsza to wykorzystanie, że nabywca nie nabyłby go lub dałby niższą cenę, gdyby je znał. ”

Artykuł 1648 ust. 1 Kodeksu cywilnego

„Powództwo wynikające z ukrytych wad musi zostać wniesione przez nabywcę w ciągu dwóch lat od wykrycia wady. ”

Artykuł L217-16 kodeksu konsumenckiego.

„Gdy kupujący zwróci się do sprzedającego, w trakcie udzielonej mu gwarancji handlowej podczas nabywania lub naprawy ruchomości, przywrócenie objęte gwarancją, każdy okres unieruchomienia co najmniej siedem dni jest dodawane do okresu obowiązywania gwarancji, która pozostała do uruchomienia. Okres ten biegnie od wniosku o interwencję kupującego lub postanowienia o naprawie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli postanowienie to jest następstwem wniosku o interwencję. ”

Aby dochodzić swoich praw, Klient musi poinformować Sprzedawcę na piśmie (pocztą lub pocztą) o niezgodności Produktów lub istnieniu ukrytych wad po ich wykryciu.

Sprzedawca zwróci, wymieni lub zleci naprawę Produktów lub części objętych gwarancją, które zostaną uznane za niezgodne lub wadliwe.

Koszty wysyłki zostaną zwrócone na podstawie zafakturowanej stawki, a koszty zwrotu zostaną zwrócone po przedstawieniu paragonów.

Zwroty, wymiany lub naprawy Produktów uznanych za niezgodne lub wadliwe zostaną dokonane jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 30 dni od stwierdzenia przez Sprzedawcę niezgodności lub ukrytej wady. Zwrotu można dokonać przelewem bankowym lub czekiem.

Odpowiedzialności Sprzedawcy nie można ponieść w następujących przypadkach:

• nieprzestrzeganie ustawodawstwa kraju, w którym dostarczane są produkty, które to obowiązkiem klienta jest sprawdzenie,

• w przypadku niewłaściwego użytkowania, użytkowania w celach zawodowych, zaniedbania lub braku konserwacji ze strony klienta, jak w przypadku normalnego zużycia produktu, wypadku lub siły wyższej.

• Fotografie i grafiki prezentowane na stronie nie są umowne i nie mogą obejmować odpowiedzialności Sprzedawcy.

Gwarancja Sprzedającego jest w każdym przypadku ograniczona do wymiany lub zwrotu Produktów niezgodnych lub wadliwych.

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Klient jest informowany, że gromadzenie jego danych osobowych jest niezbędne do sprzedaży Produktów i ich

dostawy powierzonej Sprzedawcy. Te dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

10.1 Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone na stronie www.serie881.fr są następujące:

Otwarcie konta

Podczas tworzenia konta klienta / użytkownika:

Imiona, nazwiska, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

płatność

W ramach płatności za Produkty oferowane na stronie www.serie881.fr rejestruje się dane finansowe dotyczące

konto bankowe lub karta kredytowa klienta / użytkownika.

10.2 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedawcę i jego kontrahentów w celu realizacji umowy i dla

zapewnić skuteczność sprzedaży i dostawy Produktów.

Kategoria (-e) współwykonawcy (-ów) to (są):

• Dostawcy transportu

• Dostawca

10.3 Kierownik leczenia

Administratorem danych jest Sprzedawca w rozumieniu ustawy o ochronie danych i od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych.

10.4 ograniczenie leczenia

O ile Klient wyraźnie nie wyrazi zgody, jego dane osobowe nie są wykorzystywane do celów reklamowych lub marketingowych.

10.5 Okres przechowywania danych

Sprzedawca będzie przechowywać zebrane dane przez okres 5 lat, obejmując okres przedawnienia obowiązującej odpowiedzialności umownej.

10.6 Bezpieczeństwo i poufność

Sprzedawca wdraża środki organizacyjne, techniczne, programowe i fizyczne związane z

w celu ochrony danych osobowych przed manipulacją, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Należy jednak zauważyć, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, a Sprzedawca nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji lub przechowywania informacji w Internecie.

10.7 Realizacja praw klientów i użytkowników

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych, Klienci i użytkownicy strony

www.serie881.fr mają następujące prawa:

• Mogą aktualizować lub usuwać dane, które ich dotyczą, w następujący sposób: łącząc się ze stroną internetową i kontaktując się z serwisem po sprzedaży przez e-mail, pocztę lub czat.

• Mogą usunąć swoje konto, pisząc na adres e-mail podany w artykule 10.3 „Processing Manager”

• Mogą skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, pisząc na adres wskazany w artykule 10.3 „Odpowiedzialny za leczenie”

• Jeżeli dane osobowe przechowywane przez Sprzedawcę są niedokładne, mogą poprosić o aktualizację informacji zawartych w informacji, pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 „Osoba odpowiedzialna za leczenie”

• Mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 „Odpowiedzialny za przetwarzanie”

• Mogą również zażądać przeniesienia danych przechowywanych przez Sprzedawcę do innego dostawcy

• Wreszcie mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych przez Sprzedawcę

 

Prawa te, o ile nie wykluczają celu przetwarzania, mogą być wykonywane poprzez przesłanie żądania pocztą lub pocztą elektroniczną do Kierownika ds. Przetwarzania, którego dane podano powyżej.

Administrator musi udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie jednego miesiąca.

W przypadku odmowy przyjęcia żądania Klienta należy to uzasadnić.

Klient jest informowany, że w przypadku odmowy może złożyć skargę do CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) lub wystąpić do organu sądowego.

Klient może zostać poproszony o zaznaczenie pola, pod którym zgadza się otrzymywać e-maile informacyjne i reklamowe od Sprzedającego. Zawsze będzie mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się ze Sprzedawcą (dane kontaktowe powyżej) lub klikając link rezygnacji z subskrypcji.

ARTYKUŁ 11 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość strony www.serie881.fr jest własnością Sprzedawcy i jego partnerów i jest chroniona przez francuskie i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej.

Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie tych treści jest surowo zabronione i może stanowić przestępstwo fałszowania.

ARTYKUŁ 12 – PRAWO WŁAŚCIWE – JĘZYK

Niniejsze Warunki i wynikające z nich transakcje podlegają prawu francuskiemu i podlegają temu prawu.

Warunki te są napisane w języku francuskim. W przypadku, gdy zostaną przetłumaczone na jeden lub więcej języków obcych, w przypadku sporu rozstrzygający będzie tylko tekst francuski.

ARTYKUŁ 13 – SPORY

W przypadku każdej reklamacji prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres pocztowy lub pocztę Sprzedawcy wskazaną w ARTYKULE 1

niniejsze warunki.

Klient jest informowany, że w każdym przypadku może zastosować konwencjonalną mediację z organami mediacyjnymi

sektorowe lub alternatywne rozstrzyganie sporów (na przykład postępowanie pojednawcze) w przypadku sporu.

W tym przypadku wyznaczonym mediatorem jest

Obsługa sporów. Seria 881

27, rue tino Rossi 31100 TOULOUSE

www.serie881.fr

E-mail: paulina.glinka@gmail.com

Klient jest również informowany, że może również korzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów (RLL)

Wszelkie spory, do których odnoszą się transakcje kupna i sprzedaży zawarte na podstawie niniejszego OWS i które nie byłyby przedmiotem polubownego rozstrzygnięcia przez sprzedającego lub w drodze mediacji, będą przedkładane właściwym sądom na warunkach określonych prawem powszechne.

ZAŁĄCZNIK I

Formularz rezygnacji

Data ______________________

Ten formularz należy wypełnić i zwrócić tylko wtedy, gdy Klient chce wycofać złożone zamówienie

www.serie881.fr z wyjątkiem wyjątków lub ograniczeń w korzystaniu z prawa do wycofania zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży

zastosowanie.

Do wiadomości Glinki Pauliny

27, Tino Rossi Street

Niniejszym powiadamiam o wycofaniu umowy dotyczącej nieruchomości poniżej:

– Zamówienie od (wskazać datę)

– Numer zamówienia: ………………………………………………… ..

– Nazwisko klienta: …………………………………………………………………

– Adres klienta: …………………………………………………………… ..

Podpis klienta (tylko w przypadku zgłoszenia tego formularza w formie papierowej)